Poskytujeme náhradní plnění

Chráněná dílna poskytuje

Náhradní plnění

Dle zákona č. 435/2004 Sb., má každá společnost s 25 a více zaměstnanci povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé splnit čtyřmi způsoby.

 1. zaměstnat osoby se zdravotním postižením,
 2. zaplatit finanční odvod ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí daného roku
 3. čerpat náhradní plnění, což představuje odběr zboží nebo služeb od chráněné dílny uznané MPSV ve výši 7 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku,
 4. kombinovat všechny tři předchozí možnosti.

Pokud budete mít dotazy k náhradnímu plnění, k povinnosti zaměstnávat stanovený podíl OSZ, nebo k výše uvedené elektronické evidenci, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Povinnosti dodavatele

Dodavatel bude do evidence zadávat následující údaje:

 • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
 • průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,
 • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
 • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší než hodnota na faktuře pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)
 • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
 • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
 • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.
Spočítejte si možnou úsporu

Kalkulátor náhradního plnění

Spočítejte si, jak se v praxi promítne povinnost zaměstnávat čtyři procenta osob se zdravotním postižením na Vaši firmu. Tato povinnost se na Vás samozřejmě vztahuje, pouze pokud zaměstnáváte alespoň 25 zaměstnanců. Výpočet v kalkulátoru je orientační a nezahrnuje přepočtený počet zaměstnanců podle odpracovaných hodin.